Ervaringen

Sjors (41) heeft een Ontwikkeltraject gevolgd en is weer aan het werk!  

Sjors heeft in het verleden een klein eigen bedrijf gehad. Echter is hij door psychische klachten, waarover hij aangeeft er niet zo goed vanaf te zijn gekomen, met zijn bedrijf gestopt. Hij koos ervoor om intensieve therapie te volgen, om van zijn psychische klachten af te komen.

Een bijstandsuitkering

Omdat Sjors stopte met zijn bedrijf is hij vrij snel in de bijstand terechtgekomen, waar hij inmiddels enkele jaren in zit. Hoewel Sjors gemotiveerd is om aan het werk te gaan, wil hij geen eigen bedrijf meer. Hij ontdekte dat hij liever met andere mensen samenwerkt, bijvoorbeeld op een zorgboerderij of houtwerkplaats. Zo kwam Sjors de locatie van Driestroom op het spoor, waar hij al ruim een jaar werkt met behoud van zijn uitkering. Hij begon daar met een Ontwikkeltraject via het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen.

Werken met een groep

Hij kan hier zijn twee wensen combineren: hij doet aan houtbewerking en hij ondersteunt cliënten en assistent-medewerkers op technisch vlak bij het werken met hout. Het resultaat is dat de houtwerkplaats nu ingewikkeldere producten kan maken dan voorheen. Er is op de locatie een kwalitatieve stap gezet dankzij Sjors. Sjors begon met 24 uur per week, maar is al snel doorgegroeid naar 32 uur per week. Het werken in en met een groep bevalt hem goed.

Binnenkort in loondienst

Het Ontwikkeltraject is inmiddels afgelopen. Het doel is om Sjors bij de houtwerkplaats in loondienst te nemen, maar hiervoor moet nog een aantal zaken geregeld worden. In overleg met Sjors, het Werkbedrijf en Driestroom is er een tijdelijk ander traject ingezet, om te voorkomen dat Sjors thuis komt te zitten en totdat de arbeidsovereenkomst geregeld is.

Sjors sluit af met te zeggen dat hij het 'een superfijne plek vindt om te werken en dat hij een mooie kans heeft gekregen om weer aan het werk te gaan'.

Chris (55) vindt het belangrijk om aan het werk te blijven

Chris werkt inmiddels ruim een jaar op Driestroomlocatie Industriegroep. Hij is hier vanuit voormalig BREED / Werkbedrijf Rijk van Nijmegen gedetacheerd bij Driestroom, omdat er bij zijn werkgever onvoldoende werk was. Chris heeft 38 jaar bij BREED gewerkt, heeft een WSW-indicatie en een (aanvullende) Wajong uitkering. Vanwege zijn fysieke beperking komt Chris met de taxi naar de Industriegroep waar hij 18 uur per week werkt.

Het liefst altijd bij de Industriegroep werkzaam

Zijn werkzaamheden bestaan uit het schoon en opgeruimd houden van het magazijn, het sealen van producten, het verspreiden van materiaal over de afdeling en het weer opslaan in het magazijn van de samengestelde producten. Daarnaast helpt hij ieder jaar mee met het samenstellen van de kerstpakketten voor de Driestroommedewerkers. Chris geeft aan tevreden te zijn met zijn werkzaamheden en zou graag aan het werk blijven bij de Industriegroep, maar hij weet niet of dat kan. 'Misschien besluit het Werkbedrijf om dit te veranderen', geeft hij aan. Hij is hier berustend over. Het belangrijkste vindt hij dat hij aan het werk kan blijven.