Header 2 Driestroom Werkplein

Noorderlicht zoekt assistent medewerker groen

MFA Noorderlicht is een multifunctionele accommodatie waarin onder andere 2 scholen, een fysiotherapeutische praktijk, een praktijk voor logopedie en een buurt in gevestigd zijn. Ook is hier een wijkvereniging die allerlei activiteiten organiseert. Tevens maakt de buitenschoolse opvang van de scholen deel uit van het gebouw.

Werkzaamheden

Je werk als assistent medeweker Groen bestaat uit allerlei tuin werkzaamheden rond het gebouw. Te denken valt dan aan

  • het bijhouden en schoonhouden van de tuin en speelplaats,

  • het aanleggen en onderhouden van een moestuin.

  • Het bijhouden van een tuintje in de wijk

    Wel vragen we enige mate van zelfstandigheid, zodat je je werkzaamheden grotendeels zelfstandig kunt uitvoeren.

Wij bieden

Een leuke/ uitdagende werkplek waar mogelijkheden zijn om verschillende
werkzaamheden te verrichten en je verder kunt ontwikkelen als je dat wil.
Er is professionele begeleiding aanwezig om jou hierin te ondersteunen

Werkdagen zijn in overleg (maandag , woensdag en donderdag van 08.30 tot 15.15 uur.)

Contact

Lijkt je dit leuk? Neem dan contact op met het Stanneke van den Berg.
Je kunt ons bellen op nummer 06-83177827 of mailen naar stannekevandenberg@driestroom.nl

Deze vacature is bestemd voor mensen die binnen de kaders van de Participatiewet vallen of in het bezit zijn van een gemeentelijke (Wmo) beschikking dagbesteding of een CIZ dagbestedingsindicatie