Header 2 Driestroom Werkplein

Theater Klare Taal zoekt toneelspelers

Theater Klare Taal is een wijktheater voor talentvolle dansers, muzikanten en acteurs met of zonder zorgvraag. Het is een samenwerkingsproject tussen Driestroom en ArtEZ, waarbij de kunst centraal staat. Er wordt theater gemaakt, gedanst, muziek gemaakt, gespeeld vanuit improvisatie en tekst en er wordt veel samengewerkt. Theater Klare Taal is een theaterschool, een plek om te leren en je te ontwikkelen binnen het vak. Er wordt naar meerdere producties toegewerkt om deze voor publiek op te voeren.

Werkzaamheden

We zijn op zoek naar nieuwe toneelspelers. Er is enige begeleiding aanwezig op deze locatie.

Contact

Wil je reageren op deze vacature? Neem dan contact op met Rob Huntink. Je kunt hem bellen op nummer 06-51612614 of mailen naar robhuntink@driestroom.nl.

Deze vacature is bestemd voor mensen die binnen de kaders van de Participatiewet vallen of in het bezit zijn van een gemeentelijke (Wmo) beschikking dagbesteding of een CIZ dagbestedingsindicatie