Header 2 Driestroom Werkplein

Woonzorgcentrum Driegasthuizen zoekt schoonmakers

Deze werkpost van Driestroom is gevestigd in woonzorgcentrum Driegasthuizen in Arnhem. Driegasthuizen is een zorgcentrum voor ouderen boven de 65 jaar die een verzorgingsvraag hebben. Het woonzorgcentrum biedt ruimte aan ongeveer 140 bewoners. Daarnaast kunnen er tijdelijk mensen opvangen worden, bijvoorbeeld na een medische ingreep, ongeval of in een spoedsituatie.

Werkzaamheden

Voor woonzorgcentrum Driegasthuizen zijn we op zoek naar een enthousiaste facilitair kandidaat-medewerker.
Je werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit:
  •  Schoonhouden va de algemene ruimten van het verpleeghuis
  •  Schoonmaken va bewonerskamers van het verpleeghuis.

Schoonmaakbedrijf Nederrijn ondersteunt de kandidaat-schoonmakers.
Er is enige begeleiding aanwezig op deze locatie.

Contact

Wil je reageren op deze vacature? Neem dan contact op met Marieke de Groot (mariekedegroot@driestroom.nl) of Tari van Laar (tarivanlaar@driestroom.nl).

Deze vacature is bestemd voor mensen die binnen de kaders van de Participatiewet vallen of in het bezit zijn van een gemeentelijke (Wmo) beschikking dagbesteding of een CIZ dagbestedingsindicatie