Wetgeving

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de Participatiewet wil het kabinet meer arbeidsbeperkten aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsmarkten. 

In het Sociaal Akkoord zijn werkgevers, werknemers en het kabinet overeengekomen dat in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Als werkgever heeft u daarbij een actieve rol. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen uw organisatie. Heeft u hierbij ondersteuning nodig? Neem dan

contact op met het Driestroom Werkplein. 

De overheid stimuleert werkgevers met diverse regelingen en voorzieningen. Mogelijk zijn onderstaande voorbeelden van toepassing. Daarnaast zijn er soms ook regionale voorzieningen en/of subsidies beschikbaar. 

Proefplaatsing

Wilt u iemand in dienst nemen en weet u niet of hij of zij geschikt is voor de functie? Dan kan de kandidaat een proefplaatsing krijgen met behoud van uitkering. In die periode betaalt de werkgever geen loon. 


Loonkostendispensatie

Als een kandidaat minder productief is dan een andere medewerker in een soortgelijke functie, kunt u als werkgever recht hebben op een tegemoetkoming in de loonkosten. 


Werkplekaanpassingen 
Aanpassingen die nodig zijn om de werkplek aan te passen voor een kandidaat kunnen veelal worden vergoed door de gemeente of het UWV. 

No-risk polis en premiekortingen

De kans is groot dat bij het aannemen van een kandidaat met een verminderd arbeidsvermogen een no-risk polis tot de mogelijkheden behoort. Als werkgever ontvangt u bij ziekte een uitkering waarmee de loonkosten (deels of geheel) gedekt worden.